Executive Committee

 

President:                        Yong Tze Woon

Vice-president:                Loh Chuen Gio

Secretary:                         Moh Xuan Yan

Treasurer:                        Wenna Tay Huixia

Committee Members:   Loh Shiah Leei (Technical)

                                          Lee Wei Xun (Training and Development)

                                          Solihin Bin Mulyana (Publicity and Media)

Internal Auditors:           Alex Ko

                                          Veinna Tio